POL-MET
polski English Deutsch русский

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH I. Administrator danych osobowych Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Firma POL-MET Jolanta Rosół Polanowice 76 B , 32-090 Słomniki NIP PL6781593793, z którym możesz się skontaktować: II. Inspektor Ochrony Danych nie dotyczy III. Cele i podstawy przetwarzania IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy Dane osobowe, które przetwarzamy to: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane służbowe, numery rachunków bankowych, podmioty których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące. V. Odbiorcy danych Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz pracownicy i podwykonawcy Administratora. VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VII. Okres przechowywania danych VIII. Twoje prawa: Przysługuje Ci: W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail Administratora. IX. Skarga do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz brakiem możliwości nawiązania i wykonania współpracy. XI. Informacja o źródle danych Dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. XII. Zmiany w polityce prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Zmieniona RODO zostanie opublikowana w naszym serwisie www.
Zobacz również JOLA